Paslaugos

 • Projektų įgyvendinimo modelio parinkimas
 • Rekomendacijos su teisingai paskirstyta rizika
 • FIDIC principų taikymą parenkant labiausiai tinkantį modelį
 • Projekto įgyvendinimo eigos planavimas bei koordinavimas
 • Kontroliuojamą projekto įgyvendinimo procesą
 • Profesionalūs pirkimai - kvalifikuoti statybos dalyviai
 • Aiškiai paskirstyta rizika - teisingos kainos
 • Pasiūlymai patikrinti ir įvertinti - žinom ką nupirkom
 • Vadovavimas projektavimui - atestuotų projektų vadovų komanda
 • Projektavimo užduočių rengimas ir projektavimo proceso koordinavimas
 • Projektų kokybės tikrinimas - sprendinių racionalumas, pagrįstumas, techninė kokybė
 • Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas - visapusiškas sprendinių priėmimas
 • Visapusiškas Užsakovo atstovavimas statybos proceso organizavimo bei valdymo klausimais
 • Techninės priežiūros paslaugos paremtos "gerai iš pirmo karto" principu
 • Statybos užbaigimo proceso organizavimas bei funkcinis pastato sistemų tinkamumo pripažinimas
 • Defektų valdymas ir ginčų sprendimas
Kokybė niekada nėra atsitiktinumas, tai visada yra kilnių tikslų, sąžiningų pastangų, sumanaus vadovavimo ir patirties rezultatas, parodantis išmintingą pasirinkimą iš daugelio alternatyvų.

William A. Foster