PROJEKTO ĮGYVENDINIMO STRATEGIJOS FORMAVIMAS

Statybos inžinerių konsultantų biuras

Mūsų paslaugos

  • Projektų įgyvendinimo modelio parinkimas
  • Rekomendacijos su teisingai paskirstyta rizika
  • FIDIC principų taikymas rengiant sutartis su statybos proceso dalyviais
  • Projekto įgyvendinimo eigos planavimas bei koordinavimas
  • Kontroliuojamas projekto įgyvendinimo procesas

Statybos projektų dalyviai projektavimo, konkursų, statybos etapuose susiduria su sunkumais, kurie yra „užprogramuojami“ pirminėje projektų įgyvendinimo proceso ir eigos formavimo stadijoje: neteisingai pasirinktas projekto įgyvendinimo modelis, nepilnos apimties projektai, projektų sprendiniai neatitinkantys užsakovo lūkesčių, klaidos projekte sąlygoja varginančius ginčus su rangovais, neaiški sutarčių kainodara, faktiniai darbų kiekiai neatitinka planuotų, brangūs praleisti darbai, neaišku kaip traktuoti sutarties sąlygas, netenkina darbų kokybės kontrolė.

Tik tinkamai sudarant projektavimo užduotis, suformuojant kompetentingą projektuotojų grupę, parenkant teisingą projekto įgyvendinimo modelį, aptariant projektavimo organizavimo principus, parenkant statybos sutarties kainodarą, sudarant pirkimų planą, suformavus reikiamos sudėties projekto valdymo grupę galima tikėtis valdomo proceso ir įtakoti bei koordinuoti įvykių eigą.