TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR STATYBOS VALDYMAS

Statybos inžinerių konsultantų biuras

MŪSŲ PASLAUGOS

 • Visapusiškas Užsakovo atstovavimas statybos proceso organizavimo bei valdymo klausimais
 • Techninės priežiūros paslaugos paremtos "gerai iš pirmo karto" principu
 • Statybos užbaigimo proceso organizavimas bei funkcinis pastato sistemų tinkamumo pripažinimas
 • Defektų valdymas ir ginčų sprendimas

Mes kuriame vertę vedami siekdami aukščiausios kokybės ir veikdami globaliai pripažintais profesinės etikos principais

 • Rangos sutarties administravimas ir FIDIC Inžinieriaus paslaugos
 • Visapusis Užsakovo atstovavimas tiek techniniais, tiek statybos proceso organizaciniais ir teisniais klausimais
 • Finansų valdymas - darbų kiekių kontrolė, tarpiniai mokėjimai, kainos prognozavimas
 • Resursų valdymas ir organizavimas - bendravimo sistemos sukūrimas
 • Pakeitimų valdymas - pagrįstumo vertinimas, diskusijų su statybos dalyviais administravimas, papildomų darbų įkainių nustatymas ir įforminimas
 • Tiekiamų medžiagų ir įrangos kontrolė - nuo tikrųjų Užsakovo poreikių iki pristatytų gaminių patikros
 • Darbų tempo ir terminų valdymas
 • Projekto dokumentų valdymas - projekto keitimai, tikslinimai, pildymai
 • Kokybės kontrolė ir techninės priežiūros paslaugos paremtos "gerai iš pirmo karto" principu
 • Bandymų planų rengimas ir priežiūra
 • Statybos užbaigimo proceso koordinavimas
 • Rangovų, projektuotojų pretenzijų ir ginčų nagrinėjimas, vertinimas siekiant susitarimo, o nesusitarus - pagrįsto sprendimo priėmimas
 • Pastatų inžinerinių sistemų funkcinė patikra - tinkamumo pripažinimas
 • Defektų valdymas visu defektinio laikotarpio metu
 • Ir dar daugiau ...